DE WERKING VAN EEN YANTRA
 

Het tekenen en schilderen van yantra's (of geometrische figuren) kan helpen om beide hersenhelften in evenwicht te brengen, daardoor bewuster te leven en meer in balans te zijn.

 

 

De rechterhersehelft is ontvankelijk voor het intuiitieve, het sensitieve en het creatieve. De vrouwelijke (yin) zijde.
De linkerhersenhelft bestuurt het rationele, analystische, kritische denken. Dit is meer de mannelijke (yang) zijde.

Bij het construeren van een yantra is de linkerhersenhelft actief. De rechterzijde wordt gedwongen passief te zijn. Bij het schilderen is het precies andersom. Zo komen beide hersenhelften weer in balans. Zodra het evenwicht hersteld is, wordt er op een andere manier tegen een situatie aangekeken. Er is een stabiele toestand ontstaan.

 

Er bestaan Yantra's die eeuwen geleden door wijze mannen in India tijdens diepe meditatie werden ontvangen. Ze hebben een specifieke combinatie van cirkels en driehoeken en speciale kleuren. Door de manier waarop de yantra is opgebouwd ontstaat er een energieveld.

Afhankelijk van de gekozen yantra en de mante waarin je het nodig hebt komt er een wisselwerking van energie tot stand met de Yantra en degene die in contact treedt met de Yantra.

Een Yantra werkt in op het onderbewuste. Het onderbewuste is onbegrensd en daardoor is de werking van een Yantra onbegrensd.

Het woord Yantra lijkt op Mantra.

Een Mantra bestaat uit een combinatie van woorden en klanken. Mantra's worden gereciteerd om de eenwoording met het Godsbewustzijn te bewerkstelligen.. De klank die wordt voortgebracht brengt een trilling in ons lichaam.De vibratie heft zonodig blokkades op, er vindt heling plaats, zodat de energie weer vrij kan doorstromen.

Een Yantra is een verschijningsvorm van een Mantra. Worden bij het Mantra zingen het gehoor en de stem gebruikt, gaat het bij het Yantra tekenen meer om de oog-hand combinatie.

Een Yantra heeft een symmetrische opbouw. De lijnen vormen patronen die een speciale betekenis hebben. door de specifieke kleuren diemvervolgens gebruikt worden, krijgt het nog een specifiekere werking.

Iedere Yantra bevat daardoor een eigen boodschap die door middel van concentratie en meditatie geopenbaard wordt.

 

 

Bron: Werken met yantra's: M Walburg en H Elings

 

Serene Ruimte

'Ontmoeting van'
Puur en Eenvoud in je Zelf

+31 (0) 6 241 649 26
info AT sereneruimte DOT nl

40.6
666
28
3.236.142.143