Testen op Vitaal water volgens An Deckers

 

Testen op vitaal water

1. TESTEN OP VITAAL WATER Wat kan en wat kan niet gemeten worden Ir An Deckers Maart 2015

2. Waarom deze slides? • In mijn persoonlijke leven kwam ik in contact met de i9 waterfles (i9bottle) die water vitaliseert. Ik ondervond veel positieve zaken in mijn leven door van dit water te drinken waardoor ik samen met mijn partner, distributeur werd van dit vitalisatie-systeem (www.i9bottle.eu). • Vanuit mijn wetenschappelijke opleiding (burgerlijk ingenieur), wilde ik begrijpen op welke basis de claims en de wetenschappelijke uitleg die ik overal op het internet vond, gebaseerd waren.Vandaar dat ik de testen die een gedegen wetenschappelijke achtergrond hebben, verzameld heb. Zodat zin en onzin wat meer op een rijtje staat 

3. Directe fysische zaken kunnen nog niet gezien worden • Gevitaliseerd water is niet sluitend wetenschappelijk bewezen. • Spectrometrie en metingen oppervlaktespanning hebben zeer diverse resultaten opgeleverd.

4. Toch is er duidelijk bewijs dat er veel gebeurt en dit via volgende testen • Biofotonenmeting en Kirlianfotografie geven duidelijke veranderingen weer na het drinken van vitaal water. • Onderzoek door middel van waarneming van fysiologische en biologische processen • Verouderingsproces snijbloemen, appels • Groeiprocessen planten • Smaakverschil • Verhoging van de kwaliteit van het bloed (minder klonters, ontzuring) • Plantenkwekerijen en veehouderijen die de vitaal water gebruiken in hun bedrijf: interviews • Aquascopie • Microscopisch onderzoek van de veranderingen in cellen/chromosomen bij vervuild kraanwater en vervuild vitaal water. • Kristallenfotografie cfr dr Masuro Emoto toont aan dat er duidelijke veranderingen gebeuren.

5. ONDERZOEKS RESULTATEN

6. Vertraagd verouderingsproces bij snij-bloemen • Test met 2 identieke planten Vitaliser: i9 waterfles, i9 bottle

7. Smaak verschillen • Het gevitaliseerde water smaakt zachter en meestal beter dan gewoon water. • Smaaktesten toonden aan dat gemiddeld meer mensen het gevitaliseerde water konden onderscheiden van het gewone water. • Bij de i9 bottle merken we op dat gemiddeld 7 op de 10 mensen een heel duidelijk smaak verschil proeven.

8. Vertraagd verouderingsproces bij appels • Het rottingsproces van een appel werd bestudeerd met en zonder de appel in de fles gestoken te hebben (zonder water). Als de appel 3 dagen in de fles lag en hierna eruit gehaald werd, wordt een duidelijk verschil gezien in het rottingsproces. • Als resultaat werd gezien dat op dag 6 het appelstukje dat een paar dagen in de fles met een i9 tag gelegen had, duidelijk minder rot was dan en zijn oorspronkelijk textuur meer behouden had. Dit zou erop kunnen wijzen dat de vitaliteit in de appel uit de i9 fles een stuk hoger ligt dan in een gewone fles. Bron: i9bottle, volledig verslag te vinden op www.i9bottle.eu Vitaliser: i9 waterfles, i9 bottle

9. Vermindering van falende cellen – ontdekt via cytogene testen (Allium test) Test door plantkundig labo in Slovenië: • Het kraantjeswater en levendig kraantjeswater wordt met gifstoffen aangevuld. Hierna wordt onderzocht of er een verschil is in de chromosomen breuken in de cellen van de hierin opgroeiende ajuinen. • De genetische veranderingen in de wortel liggen 43% lager dan bij ajuinen die in gewoon kraantjeswater gekweekt werden Besluit: • Het aantal intacte cellen is 43% hoger in een organisme dat opgroeit met vitaal vergiftigd water (i9 bottle) in vergelijking met gewoon vergiftigd water. Bron: i9bottle.eu Vitaliser: i9 waterfles PRIVATE LABORATORYOF PLANTCYTOGENETICS Analyst: Peter Firbas, BSc in Biology Private researcher,Slovenia

10. Lengte en de sterkte van de wortels in vervuilde omgeving stijgt(Allium test) Test door plantkundig labo in Slovenië: • Het kraantjeswater en levendig kraantjeswater wordt met gifstoffen aangevuld. De lengte en de sterkte van de wortels wordt onderzocht. • De ajuinen plantjes die opgroeiden in ‘giftig’ water dat levendig gemaakt werd, toonden gemiddeld een 25% langere en sterkere wortel. Bron: i9bottle.eu Vitaliser: i9 waterfles PRIVATE LABORATORYOF PLANTCYTOGENETICS Analyst: Peter Firbas, BSc in Biology Private researcher,Slovenia

11. EPC testen op het water (kirlian fotografie) • De i9 waterfles (zorgt voor de vitalisatie) heeft een heel duidelijke impact op mineraal water en op kraantjeswater. • Na 24 uur van deze impact, was de fotonen emissie van het water 7,1% hoger dan placebo water • De fotonen uitstraling na 3 uur is bij de testen duidelijk het krachtigste. De eerste uren is er geen groot verschil tussen de uitstraling van de placebo fles waterdruppels en de i9waterfles waterdruppels.Vanaf 3 uur wel. Bron: i9bottle.eu Vitaliser: i9 waterfles EPC testen uitgevoerd door het Institut für Elektrophotonik te Berlijn

12. EPC testen op mensen (kirlian fotografie) Testen werden uitgevoerd op een gezonde testgroep van 20 mensen met een duidelijke diversiteit van geslacht en leeftijd. Doel was om te kijken of: • Het drinken van vitaal (i9bottle) water impact heeft op het stressniveau en op de bio energie van het menselijke lichaam. Alle testpersonen kregen i9 water en placebo water. • Het kennen van de tijds-spanne waarin deze impact zich voltrekt. Resultaten: • De krachtigste stralingsintensiteit is gemiddeld 11% hoger bij i9 watergebruikers dan bij placebo water gebruikers. • De activatie-coëfficient is gemiddeld 25% lager bij i9 watergebruikers dan bij placebo water gebruikers. Dit zou erop wijzen dat deze mensen dan gemiddeld 25% minder stress ervaren. • De testen gaven aan dat tussen de 30 minuten en de 60 minuten na het drinken van het water, de bio-energie nog substantieel stijgt en het stress niveau nog substantieel daalt. Bron: i9bottle.eu Vitaliser: i9 waterfles EPC testen uitgevoerd door het Institut für Elektrophotonik te Berlijn

13. EPC testen op mensen(kirlian fotografie) Bron: i9bottle.eu Vitaliser: i9 waterfles EPC testen uitgevoerd door het Institut für Elektrophotonik te Berlijn

14. Aquascopie • Prof. Dr. Fritz Albert Popp heeft in het International Institute for Biophysics in Neuss een methode ontwikkeld voor wateronderzoek. • Hij heeft de methode aquascopie genoemd. • Het werkt als volgt: het watermonster dat je wilt onderzoeken wordt in een donkere kamer geplaatst. Na een bepaalde tijd krijgt het water een elektrische puls. De lichthoeveelheid en het aantal fotonen worden gemeten. Deze methode is ook gebruikt om leidingwater uit Nederland te meten. Dit werd gedaan met niet gevitaliseerd water en met wel gevitaliseerd water. De hoeveel licht die het water afgaf was niet hetzelfde. • De werking van het vitale water wordt hierdoor echter niet verklaard. Popp geeft zelf al aan dat er vanuit theoretisch perspectief nog weinig te zeggen is over de daadwerkelijke veranderingen die plaatsvinden in het water. Bron: eindexamen studie Lian Koops – Groningen

15. Kristalstructuur meting cfr Emoto Vitaliser: Flaska

16. Ander groeiproces bij broccoli-kers zaadjes • De broccolikers met vitaal water is meer gegroeid en ontwikkeld. • De planten zijn steviger, er is meer geur, de plantjes zijn groener en groter en het wortelgestel is veel uitgebreider. • De planten die met kraanwater zijn gegroeid zijn minder ontwikkeld.Alles is aanwezig, maar in een mindere mate. • De snelheid van het groeien is vrijwel gelijk.Alleen stoppen de planten met het kraanwater eerder met ontwikkelen en groeien. De planten met het vitale water gaan door met groeien en ontwikkelen. De planten met vitaal water groeien gemiddeld per dag meer dan de planten met kraanwater. Bron: eindexamen studie Lian Koops – Groningen Vitaliser:AquariusTechnology

17. Houdbaarheid van planten Bron: eindexamen studie Lian Koops – Groningen Vitaliser:AquariusTechnology Bron: eindexamen studie Lian Koops – Groningen Vitaliser:AquariusTechnology

18. Kristalstructuur veranderingen Het water wordt uitgevlokt bij -3° C volgens de principes van Dr. Masaru Emoto (zie het boek "Messages fromWater"). Gewoon leidingwater 400 maal vergroot Gevitaliseerd leidingwater 400 maal vergroot Test uitgevoerd in het HAGALIS instituut, Überlingen Test met leidingwater en met water geënergetiseerd met de AquaVibraCell Kraan Model.

19. Het bloed klontert minder (het ontzuurt) wat de kwaliteit van het bloed en de rode bloedcellen verhoogt en de bloedsomloop bevordert. Bloed 1000 maal vergroot voor het drinken Bloed 1000 maal vergroot na het drinken van gevitaliseerd water Test uitgevoerd in het instituut Dr. Höfer, Bambergen. Test met menselijk bloed voor en na het drinken van een 1/2 liter water geënergetiseerd met de AquaVibraCell Kraan Model.

20. INTERVIEWS

21. Kalter aardbeien • Kalter aardbeien is een aardbeienkwekerij in IJsselmuiden. Ze kweken van half maart tot half januari aardbeien. Dit met als doel om een gezonde aardbei te kweken met hoge kwaliteit. • Heeft u het idee dat de planten sneller groeien? • De planten groeien niet sneller.Wel kun je zien dat de planten mooier zijn. Ook zijn we kwalitatief een stuk vooruitgegaan. • Toen we verhuisd zijn hebben we de vitaliser niet meteen weer geïnstalleerd. We merkten meteen dat we weer wat problemen hadden. Nu de vitaliser weer aanwezig is, gaat het een stuk beter.

22. Interview met Kwekerij Eef Steel • Een aantal jaar geleden was de kwekerij in Dalfsen bijna verdwenen. Er werden veel geld uitgegeven aan bestrijdingsmiddelen.Totdat zij begonnen met het vitale water. Daardoor begonnen ze op een andere manier met water om te gaan, er kwamen minder bestrijdingsmiddelen. • Is het groente en fruit die gekweekt zijn met vitaal water langer houdbaar? Ja, dit komt doordat er meer vezels in de groenten zitten. Ook hebben de groenten meer bladgroen. • De planten hebben meer wortels. Wij geven ze alle spoorelementen en mineralen die ze nodig hebben. Deze worden door de hoeveelheid wortels beter opgenomen. Ook word het beter verdeeld in de hele plant.

23. Interview met kwekerij Onderdijk • Heeft u het idee dat de planten sneller groeien? Nee dat is niet zo.Wel kan ik zeggen dat de planten gezonder zijn. • Heeft u meer opbrengst sinds u begonnen bent met vitaal water? In zekere zin wel. De planten zijn minder ziektegevoelig, dus vallen er minder planten uit. Doordat er minder planten uitvallen hebben we meer omzet. • We kunnen wel zeggen dat we een stuk minder mestproducten en gewasbeschermer gebruiken dan voordat we de vitaliser hadden. • Ook is het wortelgestel beter. We hebben minder schimmels bij de bloemen. Wel merken we dat de bladluizen ook sterk worden, want deze maken ook gebruik van het vitale water.

24. InterviewTropisch Rozenland • De planten groeien niet perse sneller, maar wel beter. • We hebben meer opbrengst sinds we begonnen zijn met vitaal water • Wel kun je zien dat de rozen er mooier uitzien, ze stralen meer.

25. URLs van filmpjes over vitaal water • Over een kweker met vitaal water die duidelijk verschil ervaart: https://youtu.be/J_IPIRtB0C0

26. BESLUIT

27. Opmerking:Verschillende types vitalisers • In deze presentatie worden resultaten van verschillende vitalisers samengebracht. Het doel is niet om een vergelijking van hen te maken, want hoogstwaarschijnlijk zullen niet alle testen even goed scoren bij iedere vitaliser. • Het doel van deze presentatie is algemeen: Kijken of een vitaliser iets doet met het water en de impact van dit water op organismen of niet. Deze presentatie gaat over de ALGEMENE impact en niet over gedetailleerde verschillen. • Vandaar dat ik de vrijheid genomen heb om resultaten van verschillende vitalisers te gebruiken.

28. Besluit • Er zijn duidelijke bewijzen dat water vitaliseren verschillende positieve impacten heeft op mens, plant en dier, alleen is de fysische en wetenschappelijke verklaring van HOE het werkt onbekend. • Huidige standaard fysieke meetapparatuur op het vitale water zelf, ziet geen verschillen met gewoon water. De verschillen worden pas zichtbaar in de mens, de plant of het dier dat dit vitale water gebruikt. • De verklaringen die nu gegeven worden, berusten op pseudo-wetenschappelijke verklaringen. Dit wil niet zeggen dat ze niet waar zijn. Alleen zijn ze niet helemaal bewezen volgens de strict wetenschappelijke (en beperkte!) methodes.or An Deckers

 

 

Serene Ruimte

'Ontmoeting van'
Puur en Eenvoud in je Zelf

+31 (0) 6 241 649 26
info AT sereneruimte DOT nl

48.2
748
28
3.226.72.194