Privacy verklaring en Algemene voorwaarden

AVG Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten in mijn praktijk: Serene Ruimte verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens om ga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Miranda van Zanten
Havikstraat 17, Wijchen
Email: info AT sereneruimte DOT nl
Eigenaar van: Serene Ruimte, Mirre praktijk voor Ayurveda en Natuurlijke geneeskundeen Siddhi Yoga
Berg en dalseweg 83, Nijmegen
Tel: 624164926 Email: info AT sereneruimte DOT nl

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Soms kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Privacy van Persoonsgegevens
Serene Ruimte verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:


Gevevens die ik verwerk naar aanleiding van contact op de website en door middel van een papieren inschrijfformulier:

·        Voor en achternaam

·        Telefoonnummer en emailadres.

·        Naam, adres en woonplaats

·        Bovenstaande informatie wordt enkel gebruikt voor het maken van de factuur.

·        Overige informatie die u verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.


De papieren in schrijfformulieren worden bewaard in een gesloten kast.
 

Boekhouding en persoonsgegevens

Voor mijn administratie gebruik ik een online boekhoudprogramma. Dit programma verstuurt ook online rekeningen. Deze facturen boek ik persoonlijk in. Uw persoonsgegevens staan in dit programma. Het programma is beveiligd met een wachtwoord en alleen voor mij te gebruiken, uw gegevens worden niet gedeeld. Er is een verwerkingscontract met het online boekhoudbedrijf getekend.

Uw mobiele nummer en mailadres in mijn telefoon
De meeste communicatie verloopt via mijn mobiele telefoon. Deze telefoon wordt iedere keer dat deze gebruikt wordt, geopend met mijn persoonlijk wachtwoord. De telefoon schakelt zichzelf na 15 seconden uit op stand-by stand en moet dan weer met een code worden ontgrendeld. De telefoon wordt iedere ochtend door een virusscanner gescreend.

Mijn mails worden via mijn website en Gmail-Google is beveiligd door middel van een wachtwoord, eigen account. Google heeft ook de AVG toegepast. Mijn websites zijn voorzien van een SSL certificaat.

Op bovenstaande wijze geef ik aan dat ik me bewust ben van mijn verantwoordelijkheid voor de privacy van clienten / bezoekers  en handel volgens de voorschriften van de AVG.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken  voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is. Daarvoor zijn [concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook  in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden (20 jaar) zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Miranda van Zanten

Havikstraat 17, 6601BE Wijchen

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens . U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

 


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-06-2022

Serene Ruimte

'Ontmoeting van'
Puur en Eenvoud in je Zelf

+31 (0) 6 241 649 26
info AT sereneruimte DOT nl

40.4
756
28
44.211.117.197